Płońsk

Decyzją MEN z 23 lutego 2000 został powołany Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Płońsku.

W Płońsku Studenci Uczelni Heleny Chodkowskiej mogą studiować na kierunku zarządzanie i administracja na studiach pierwszego stopnia (licencjackich).

Uczelnia posiada w Płońsku własne zaplecze lokalowe w postaci budynku przy ul. Sienkiewicza 8. Studenci mają do dyspozycji obszerne sale dydaktyczne, aulę oraz pracownie komputerowe. Wydział posiada bibliotekę wraz z czytelnią, w której zostało zgromadzonych ponad 5000 woluminów z dziedziny zarządzania, marketingu, ekonomii, finansów i prawa.

Wykłady oraz zajęcia są prowadzone przez najlepszych nauczycieli akademickich, wybitnych uczonych, którzy wywodzą się ze środowisk Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Polskiej Akademii Nauk oraz praktyków z sektora bankowego, finansowego i administracji samorządowej.

Wydział Zamiejscowy Uczelni Heleny Chodkowskiej to:

  • wysoka jakość nauczania,
  • znakomita kadra naukowo-dydaktyczna; bliski kontakt ze studentami,
  • miła atmosfera,
  • nowoczesna infrastruktura: własny budynek, dobrze wyposażone sale wykładowe, pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, własna biblioteka dostęp do nowoczesnej hali sportowej,małe grupy, stypendia socjalne i naukowe.