Studia inżynierskie w UTH:

 

Warsztaty szkoleniowe w UTH

Konkurencyjny rynek pracy powoduje, iż wymagania stawiane pracownikom przez pracodawców są coraz wyższe. Również systemy awansu zawodowego wpływają na konieczność podnoszenia kwalifikacji, poszerzania wiedzy, czy nabywania dodatkowych umiejętności. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy UTH proponuje ofertę szkoleń o charakterze warsztatów, które poprowadzi Wiesława Dróżdż (rzecznik Ministra Finansów) oraz dr Jolanta Jurczak (doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania).

więcej...

Program „MALUCH na uczelni - edycja 2015” w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Z satysfakcją informujemy, że Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie jako jedna z 43 uczelni wyższych w Polsce otrzymała dofinansowanie na utworzenie Punktu Opieki Dziennej dla dzieci do lat 3 studentów i pracowników Uczelni. Od 01.09.2015 r. planowane jest uruchomienie Punktu (korzystając z bazy lokalowej oraz kadry istniejącego przedszkola lub klubu dziecięcego), który jak planuje się, obejmie opieką w dni powszednie w godzinach pracy dziesięcioro dzieci.

więcej...
Subskrybuj Front page feed