Studia inżynierskie w UTH:

 

Uznawanie doświadczenia zawodowego zdobytego poza systemem edukacji formalnej - efekty uczenia się

Senat Uczelni na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2015 r. przyjął regulamin potwierdzania efektów uczenia się. Potwierdzenie efektów uczenia się pozwala na skrócenie czasu odbywanych studiów poprzez uznanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdobytych np. w pracy, na szkoleniach.

więcej...

Warsztaty szkoleniowe w UTH

Konkurencyjny rynek pracy powoduje, iż wymagania stawiane pracownikom przez pracodawców są coraz wyższe. Również systemy awansu zawodowego wpływają na konieczność podnoszenia kwalifikacji, poszerzania wiedzy, czy nabywania dodatkowych umiejętności. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy UTH proponuje ofertę szkoleń o charakterze warsztatów, które poprowadzi Wiesława Dróżdż (rzecznik Ministra Finansów) oraz dr Jolanta Jurczak (doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania).

więcej...
Subskrybuj Front page feed