Warszawa     Wrocław     Płońsk

 

Porozumienie o współpracy z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym

29 lipca 2014 r. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej i  Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w Warszawie zawarły porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej. Na umowie podpisy złożyli dr Sławomir Wiatr, Rektor UTH oraz insp. dr Waldemar  Krawczyk, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

więcej...

Konferencja poświęcona problematyce przemocy wobec kobiet i wobec osób starszych

W ramach programu „STOP przemocy wobec Kobiet, STOP przemocy wobec Osób Starszych”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” zorganizuje 23 września 2014 r. konferencję poświęconą problematyce przemocy wobec kobiet i wobec osób starszych. Konferencja odbędzie się w siedzibie Centrum Kultury Wilanów - partnera projektowego Fundacji.

więcej...
Subskrybuj Front page feed